Tebliğler

1. “Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar“, Finansal Suçlar-1: Bankacılık Suçları Paneli, İstanbul Barosu, Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyonu, 24.06.2007, in: Banka ve Finans Hukuku: Panel ve Seminer Notları, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2009, s.264-276.

2. “Türk Ceza İnfaz Hukuku’ndaki Son Gelişmeler“, Türkiye – Azerbaycan Hukuk Günleri Tebliğleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015, s. 69-82.

3. “Markaların Korunması Hakkında KHK’daki Suçların Tasnifi ve Değerlendirilmesi“, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sempozyum, 13/14.10.2014, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2016, s.17-27.

4. “Avrupa Konseyi’nin Uzlaştırmaya Dair Tavsiye Kararları ve Türk Uzlaştırma Düzenlemeleri“, Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Rize, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara, 2018, s.51-64.

5. “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suç ve Kabahat Düzenlemelerindeki Yenilikler“, Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-7, İstanbul, 3 Mayıs 2017, s.325-346.