Kısa Öz Geçmiş

sdursunLisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995-1999, Fakülte 3.sü)

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (1999-2002, Tez: Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, 2000-2002)

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2002-2010, Tez: Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar, 2005-2009)

Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul (Ekim 2021-Mart 2022, Monografi: Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Ceza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi: Almanca ve İngilizce Literatürle Karşılaştırmalı)