Kitaplar

 

  1. (Fatih Selami Mahmutoğlu ile birlikte) Türk Hukukunda Müdafiin Yasaklılık Halleri, Ankara, Seçkin, 2004
  2. Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, Ankara, Seçkin, 2006
  3. Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2010
  4. (Füsun Sokullu-Akıncı ile ortak) Viktimoloji (Mağdurbilim), Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul, Beta, 2016
  5. (Editör, yazı çevrimi) Mehmed Aziz, Osmanlı Ceza Hukuku: Mufassal Nazariyyât-ı Ceza, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020.
  6. Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Ceza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi, Ankara, Seçkin, 2021.
  7. (Editör) Mağduriyetin Önlenmesine ve Giderilmesine Yönelik Viktimolojik ve Hukuki Yaklaşımlar, Ankara, Adalet, 2023.