Çeviriler

1. Leonard H. Leigh, “Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-3, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2004, s.335-357.

2. İnsan Hakları Avukatlar Komitesi, “Adil Yargılama Nedir? Yasal Standartlar ve Uygulamaya Yönelik Temel Rehber”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-3, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2004, s.359-392.

3. Hans-Jörg Albrecht, “Almanya’da Gençlik Adaleti”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-4, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in Değerli Hatırasına Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2005, s.533-576.

4. Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka Suçluluğu“, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.295-305.

5. (Özen Atlıhan ile birlikte) “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Toplum Yaptırımları ve Tedbirleri Hakkında Avrupa Kuralları Üzerine (92) 16 Sayılı Tavsiyesi”,Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.306-322.

6. Ian Crosby, “Portland’ın Malvarlığı Müsadere Programı: Taşıta El Koymanın ‘Problemli’ Alkollü Sürücüler Arasında Tekrar Tutuklamayı Azaltmadaki Etkinliği”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-6, Trafik ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Öztekin Tosun’a Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.153-171.

7. “(Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Kimlik ve Seyahat Belgeleri ile Terörizme Karşı Mücadele Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 7″, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2008, s.429-433.

8. “(Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlikçilerinin Korunması Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 9″, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2008, s.435-442.

9. “(Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Terörizm Eylemleri Dâhil, Ağır Suçlarla İlişkili ‘Özel Soruşturma Teknikleri’ Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005)”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2008, s.443-448.

10. Edisher Phutkaradze, Gürcistan’da Ceza Hukuku Reformu, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, in: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi Cilt: II, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013, 1379-1386.