Çeviriler

İngilizce’den Çeviriler

1. Leonard H. Leigh, “Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-3, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2004, s.335-357.

2. İnsan Hakları Avukatlar Komitesi, “Adil Yargılama Nedir? Yasal Standartlar ve Uygulamaya Yönelik Temel Rehber”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-3, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2004, s.359-392.

3. Hans-Jörg Albrecht, “Almanya’da Gençlik Adaleti”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-4, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in Değerli Hatırasına Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2005, s.533-576.

4. Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka Suçluluğu“, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.295-305.

5. (Özen Atlıhan ile birlikte) “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Toplum Yaptırımları ve Tedbirleri Hakkında Avrupa Kuralları Üzerine (92) 16 Sayılı Tavsiyesi”,Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.306-322.

6. Ian Crosby, “Portland’ın Malvarlığı Müsadere Programı: Taşıta El Koymanın ‘Problemli’ Alkollü Sürücüler Arasında Tekrar Tutuklamayı Azaltmadaki Etkinliği”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-6, Trafik ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Öztekin Tosun’a Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.153-171.

7. “(Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Kimlik ve Seyahat Belgeleri ile Terörizme Karşı Mücadele Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 7″, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2008, s.429-433.

8. “(Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlikçilerinin Korunması Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 9″, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2008, s.435-442.

9. “(Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Terörizm Eylemleri Dâhil, Ağır Suçlarla İlişkili ‘Özel Soruşturma Teknikleri’ Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005)”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2008, s.443-448.

10. Carlo Chiaromonte, Avrupa Ülkelerinde Ceza Hukuku: Spor Sonuçlarının Manipülasyonuyla-Şikeyle Mücadele, İÜHFM, Cilt: LXXI, Sayı: 1, Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI’ya Armağan, 2013, s.1471-1476.

11.  Benjamin Vogel, “Karşılıklı Tanıma ve Empati: Ceza Hukukunun Çok Kültürlü Bir Toplumdaki Rolü“, İslam Ceza Hukuku Tebliğler Kitabı, Ed. Korkusuz R., Eren A., İstanbul, Lale Yayıncılık, 2017, s.99-106.

12. “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Ülkelere Ekonomik Suç Hakkındaki Tavsiyesi“, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019, s. 3293-3297.

Almanca’dan Çeviriler

13. Matjaž Ambrož, Normativizm ve Suçun Yapısına Etkisi, İÜHFM, Cilt: LXX, Sayı: 1, 2012, s. 359-362.

14. Edisher Phutkaradze, Gürcistan’da Ceza Hukuku Reformu, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, in: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi Cilt: II, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013, 1379-1386.