Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans (alfabetik sıra)

 1. Ahmet Mücahit SELÇUK, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Düzenlenen Zimmet Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ağustos, 2019.
 2. Ali TOPALOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağan Kanun Yolu Olarak İtiraz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2014.
 3. Buket KABATAŞ YILMAZ, Türk Hukukunda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbiri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ağustos, 2019.
 4. Burak BAŞEL, Bankacılık Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Nisan, 2018.
 5. Burçak KAYA, Türk Hukukunda Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Aralık, 2019.
 6. Damla KIZILARSLAN, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları (TCK m. 132), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2019.
 7. Ertekin AKSÜT, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK m. 188), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Aralık, 2019.
 8. Esra SALMANLI, Avukatlık Mesleği Yönünden İddia ve Savunma Dokunulmazlığı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ocak, 2020.
 9. Fatma SÜMER, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ağustos, 2015.
 10. Gözde TÜRKELİ, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2019.
 11. Hayrullah YAPAR, Ceza Muhakemesinde Katılan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Haziran, 2017.
 12. Hilal LEFKUR, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2019.
 13. İdris ERGUTEKİN, Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kasım, 2015.
 14. İshak TUFANOĞLU, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2014.
 15. Nihal ÇAVUŞ, Türk Ceza Kanunu’nda Kötü Muamele Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2015.
 16. Nurşen Selen AGİN, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu (TCK md.158/1-f), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2019.
 17. Ozan Can ÖZBALÇIK, TTK Md. 62/I-b, c, d Kapsamında Haksız Rekabet Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2018.
 18. Ömer Özmen BAŞTÜRK: Milli İstihbarat Teşkilatı’na Ait Bilgi, Belge ve Kimliklere Karşı Suçlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Mayıs, 2018.
 19. Pelin CÖRÜT, Ceza Muhakemesinde Uzlaşma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ocak, 2020.
 20. Rasim Can ÇAKIR, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Doğan Sorumlulukları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Haziran, 2016.
 21. Rukiye ÖZEL, Ceza Hukukunda Üçüncü Şerit Yaptırım Olarak Mağduriyetin Giderilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Aralık, 2019.
 22. Sadık Gökçe KARABAĞ, Türk Ceza Hukukunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2015.
 23. Seda KOÇOĞLU, Bilişim Sistemine ve Sistemdeki Verilere Müdahale ile Bilişim Sistemi Aracılığıyla Haksız Çıkar Sağlama Suçları (TCK m. 244), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2019.
 24. Sedef ÜNAL, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Odağında Şirket Yetkililerinin Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Kabahat ve Suç Sorumlulukları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2018.
 25. Songül YENİGÜN, Türk Ceza Kanunu’nda Resmi Belgede Sahtecilik Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Mart, 2021.
 26. Yağız YAVUZ, Çevre Hakkı Bağlamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
 27. Yavuz MASAT, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Arama, Elkoyma ve Müsadere, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2019.