Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans (yeniden eskiye)

 1. Sedef ÜNAL, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Odağında Şirket Yetkililerinin Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Kabahat ve Suç Sorumlulukları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2018.
 2. Ozan Can ÖZBALÇIK, TTK Md. 62/I-b, c, d Kapsamında Haksız Rekabet Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2018.
 3. Ömer Özmen BAŞTÜRK: Milli İstihbarat Teşkilatı’na Ait Bilgi, Belge ve Kimliklere Karşı Suçlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Mayıs, 2018.
 4. Burak BAŞEL, Bankacılık Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Nisan, 2018.
 5. Hayrullah YAPAR, Ceza Muhakemesinde Katılan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Haziran, 2017.
 6. Rasim Can ÇAKIR, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Doğan Sorumlulukları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Haziran, 2016.
 7. Yağız YAVUZ, Çevre Hakkı Bağlamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
 8. İdris ERGUTEKİN, Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kasım, 2015.
 9. Nihal ÇAVUŞ, Türk Ceza Kanunu’nda Kötü Muamele Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2015.
 10. Sadık Gökçe KARABAĞ, Türk Ceza Hukukunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2015.
 11. Fatma SÜMER, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ağustos, 2015.
 12. Ali TOPALOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağan Kanun Yolu Olarak İtiraz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2014.
 13. İshak TUFANOĞLU, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eylül, 2014.