Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

 İstanbul, 04 – 05 Haziran 2016

5 Haziran 2016 – Pazar                                                                                                  

09.30     Beşinci Oturum: Tutma Nedenleri ve Suçlama Hakkında Bilgilendirilme Hakkı ve Özgürlükten Yoksun Bırakılmaya Karşı Başvurma Hakkı Bağlamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi

“Dosyaya/Delillere Erişimin Kısıtlanmasının -İsnat Edilen Suç Hakkında Bilgilendirilme Hakkı ve Özgürlükten Yoksun Bırakılmaya Karşı Başvurma Hakkı Bağlamında-  Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesine Etkileri, Bu Kısıtlamanın Anılan Hak ve İlkeyi İhlal Edip Etmediğinin Belirlenmesinde Uygulanacak Kriterlerin Neler Olduğu, Bu Bağlamda Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelere Erişimin Kısıtlanmasının Koşullarının Nasıl Değerlendirilmesi Gerektiği”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

09.35     Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihadının Sunumu

Akif Yıldırım, Raportör, Anayasa Mahkemesi

09.45     Anayasa Mahkemesi İçtihadının AİHM İçtihadıyla veya Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Manuel Cancio, Autonomous Üniversitesi, İspanya

10.00     Anayasa Mahkemesi İçtihadının AİHM İçtihadıyla veya Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Pınar Ölçer, Leiden Üniversitesi, Hollanda

10.15     Anayasa Mahkemesi İçtihadının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.30     Soru-Cevap/Serbest Tartışma

10.55     Ara

<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

<< Programın tamamı >>

Proje hakkında bilgi için: http://www.coe.int/tr/web/ankara/joint-project-on-supporting-the-individual-application-to-the-constitutional-court-in-turkey