sdursun tarafından yazılmış tüm yazılar

Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı Sempozyumu

İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu ile Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı” Sempozyumu, 21.10.2017 Cumartesi günü Doğuş Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide ZAFER, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan KILIÇ ve İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. S. Emre ÇOTUKSÖKEN’in açılış konuşmalarından sonra İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Bşk. Yrd. Av. Ece ILDIR’ın başkanlığında “Yeni Yasal Değişiklikler ve İçtihadi Gelişmeler Çerçevesinde Bankacılık Zimmeti Suçu” başlıklı birinci oturuma geçildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU, basit bankacılık zimmeti suçunun unsurları açısından sorunlu noktalara değindi. 4603 sayılı Kanun sonrasında kamu bankalarında çalışanların da bankacılık zimmeti suçunun faili olabileceklerine dikkate çeken AYTEKİN İNCEOĞLU, bu suçun ayrıca düzenlenmesinin gerekliliğinin tartışılabileceğine dikkat çekti. Aynı oturumda konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN ise, kredi tahsisi yoluyla bankacılık zimmetinin işlenebilirliğini, kredinin zaman, güven, risk (teminat) ve gelir unsurları çerçevesinde değerlendirerek, baştan itibaren kredinin geri dönmeyeceğine yönelik bir kastın bulunması gerektiğini vurguladı. Oturumun son konuşmacısı Av. Dr. Davut GÜRSES, bankacılık zimmeti suçuna dair Yargıtay kararlarını ele alarak hileli davranışlarla işlenen nitelikli zimmete dair içtihatları eleştirdi.


Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. S. Emre ÇOTUKSÖKEN’in başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide ZAFER, genel olarak dolandırıcılık suçunun unsurlarını ve suçun, tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla işlenmesi şeklindeki nitelikli halini değerlendirdi. Prof. ZAFER, söz konusu nitelikli halin çoğunlukla belgede sahtecilik yapılarak gerçekleştirildiğine ve bu konudaki özel gerçek içtima hükmüne dikkat çekti. Aynı oturumda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Av. Hazal ALGAN, Yargıtay’ın kredi dolandırıcılığı suçunun, özellikle banka veya kredi kartında sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartıyla yarar sağlama suçlarından ayrıldığı noktalara dair kararlarına değindi.

https://www.youtube.com/watch?v=FZotUt0QhUs

Ceza muhakemesi açısından bankacılık zimmetinin tartışıldığı ve İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu G. Sekreteri Av. Ayça AKTOLGA ÖZTÜRK’ün başkanlık yaptığı son oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ bankacılık zimmeti suçu açısından, özellikle yakalama, arama ve elkoyma koruma tedbirlerinin gösterdiği özelliklere değindi. Oturumun devamında Av. Dr. Erkan SARITAŞ, bankacılık zimmeti suçunda özel soruşturma ve kovuşturma usulü ile hükümlerin infazını ele aldığı konuşmasında, zararın ödenmemesi halinde koşullu salıverilmenin uygulanmayacağına dair hükmü eleştirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=UdWF2DMANg8

Sempozyum oturumları, soru-cevap ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

<< Sempozyum afişi için tıklayınız >>

Kaynak: http://www.cezahukuku.org/Haberler.asp?haber=devam&id=21

http://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=12849

 

 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

 İstanbul, 04 – 05 Haziran 2016

5 Haziran 2016 – Pazar                                                                                                  

09.30     Beşinci Oturum: Tutma Nedenleri ve Suçlama Hakkında Bilgilendirilme Hakkı ve Özgürlükten Yoksun Bırakılmaya Karşı Başvurma Hakkı Bağlamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi

“Dosyaya/Delillere Erişimin Kısıtlanmasının -İsnat Edilen Suç Hakkında Bilgilendirilme Hakkı ve Özgürlükten Yoksun Bırakılmaya Karşı Başvurma Hakkı Bağlamında-  Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesine Etkileri, Bu Kısıtlamanın Anılan Hak ve İlkeyi İhlal Edip Etmediğinin Belirlenmesinde Uygulanacak Kriterlerin Neler Olduğu, Bu Bağlamda Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelere Erişimin Kısıtlanmasının Koşullarının Nasıl Değerlendirilmesi Gerektiği”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

09.35     Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihadının Sunumu

Akif Yıldırım, Raportör, Anayasa Mahkemesi

09.45     Anayasa Mahkemesi İçtihadının AİHM İçtihadıyla veya Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Manuel Cancio, Autonomous Üniversitesi, İspanya

10.00     Anayasa Mahkemesi İçtihadının AİHM İçtihadıyla veya Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Pınar Ölçer, Leiden Üniversitesi, Hollanda

10.15     Anayasa Mahkemesi İçtihadının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.30     Soru-Cevap/Serbest Tartışma

10.55     Ara

<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

<< Programın tamamı >>

Proje hakkında bilgi için: http://www.coe.int/tr/web/ankara/joint-project-on-supporting-the-individual-application-to-the-constitutional-court-in-turkey

11. Ceza Hukuku Günleri

1-3 Haziran 2016, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

1. OTURUM / 1. SITZUNG / 1st SESSION

11:00 – 12:30

Tanzimat’tan Günümüze Anayasal Gelişmelerde Temel Hakları Sınırlayan Ceza Muhakemesine İlişkin Düzenlemeler

Zwangsmaßnahmen und Verfassungsrecht von den Tanzimat bis heute

Protection Measures in Constitutional Developments from Tanzimat until Today

Yönetici / Sitzungsleitung / Moderator: Prof. Dr. Ali Rıza Çınar

Konuşmacılar / Referenten / Speakers:

Prof. Dr. Fethi Gedikli

Prof. Dr. Mahmut Koca

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun

Yrd. Doç. Dr. Saadet Yüksel

<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

<< Kongre Programı >>

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Programı 16.10.2015 Cuma günü İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.sdursun-festival2

Programın “Ceza Adalet Sisteminde Ayr/mc/l/k” konulu bölümünün Türkiye’de Özel Yetkili Mahkemeler “Ötekilere” Nasıl Baktı başlıklı 1. panelinin açılış sunumunu, Prof. Dr. Adem SÖZÜER’in başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN yaptı.

sdursun-festival1<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un “Özel Görevli Mahkemelerin Tarihi Gelişimi” başlıklı sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

Akademik Programın tamamı: http://www.icapff.com/tr/akademik-program

Ayrıca bkz:

http://www.istanbul.edu.tr/?p=49672

http://ajansuniversite.istanbul.edu.tr/5-suc-ve-ceza-film-festivali-basladi

İletişimin Denetlenmesi Kolokyumu

İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Adli ve Önleme Amaçlı Denetlenmesi” konulu toplantı 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 9.30’da İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan, haberleşme ve özel hayatın gizliliğinin evrensel hukuk tarafından korunan en temel insan hakkı olduğunu söyledi. Demokratik bir hukuk devletinde temel bir hak olan haberleşmenin gizliliğinin ancak ve ancak yargı kararıyla sınırlandırılabileceğini belirten Turan şöyle konuştu:

“Bu istisnai durumun genelleştirilmemesi ancak anayasada ve kanunlarda belirtilen çok özel şartlarda ve yine kanunlarda gösterilen prosedürlere uyularak yapılması gerekir. Zira çağdaş ceza yargılaması ilkelerine göre soruşturmacı delilerden yola çıkarak sanığa ulaşmalıdır. Önce varsayımlarla şüpheliyi belirleyip sonra onun hakkında delil toplanması ve o kişinin sanık yapılması son dönemlerde sıkça gördüğümüz ancak kabul edilebilecek bir durum olmadığını biliyoruz. Delilden sanığa ulaşmanın, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütmenin günümüzde en işlevsel yöntemlerinden biri de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesidir”.

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Sözüer, savunma sorunlarının çözümünde avukatlık mesleğinin güçlü olmasının en temel meselelerden biri olduğunu söyledi. Sözüer, hakların ihlal edildiği her ortamda güçlü savunmaya ihtiyaç bulunduğunu bunu 1 Mayıs olaylarında bir kez daha görüldüğünü bildirdi. 2004 yılında hukuk reformu çalışmaları sırasında kolluğun adliye bürokrasisinin insafına terk edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydeden Âdem Sözüer, ancak iletişimin denetlenmesinde ve diğer bütün reformlarda bu uyarıların dikkate alınmadığın belirtti. AB’ye uyum sürecinde Türkiye’nin yaptığı reformlarla bazı alanlarda büyük ilerlemeler sağlandığını belirten Sözüer, “Ancak, bunun daha da gelişmesi beklenirken Özel Yetkili Mahkemeler serileri başladı ve bu mahkemelerin uygulamaları gelişmeleri tam tersine çevirmiştir” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra sunumlara geçildi. Konuşmacılar ve sunum konuları şöyle:

Prof. Dr. Mahmut Koca: “Ceza Muhakemesi Kanunumuzda Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Hükümlerinin İhdasına Etkili Olan Genel Düşünce Yapısı ve Bu Çerçevede Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi”.

Yrd. Doç. Dr. Serdar Talas: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Dinlenmesinden Elde Edilen Delillerin Ceza Soruşturmasında ve Kovuşturmasında kullanılması”.

Prof. Dr. Hamide Zafer: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Şekil Koşulları Çerçevesinde ‘kod adıyla dinleme’, ‘müdafi’ ve ‘tanıklıktan çekinebilecek kimseler’ Arasındaki İletişimin Denetlenmesi”

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinde Katalog Suç Kavramının Önemi ve Bu Kapsamda Yargıtay’ın ‘Birbirine Dönüşebilen Suçlar’ Uygulamasının Değerlendirilmesi”

Av. Prof. Dr. Ersan ŞEN, “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinden Elde Edilen Verilerin İspat Değerine İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi”

Av. Naim KARAKAYA: “Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü Çerçevesinde ‘Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinden Elde Edilen Verilerin Hukuka Aykırılığı İddiasının Tartışılması Anı’ Meselesi

Av. Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinde Elde Edilen Delillerin Değeri ve Bu Bağlamda Suçlara İlişkin Delillerin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi”.

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Hükümlerindeki Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi”.

iletisim1

 

 

 

 

 

iletisim2

 

 

 

 

 

iletisim3

 

 

 

 

 

Sunumların tartışılmasından sonra yapılan genel değerlendirmeyle toplantı sona erdi.

Kaynak: http://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=10404

Kolokyum Programı: http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/newss/KOLOKYUM.pdf

Bilişim Hukuku Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Kulübü  tarafından üzenlenen Bilişim Hukuku Sempozyumu 15-16 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sosyal Medyada Paylaştıklarımız Önemli

Toplam 8 oturumdan oluşan Sempozyum ilk gününde  “Bilişim Hukukunun Dünyada ve Ülkemizde Gelişimi” oturumuyla başladı. Başkanlığını Doç. Dr. Burak Gemalmaz’ın üstlendiği oturumda Bilgi Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Leyla Keser, “Akademik Anlamda Bilişim Hukuku ve Regülasyon” konusunda tecrübelerini anlattı. “Aynı olmayıp farklı bir şey yapabilmek, fark yaratabilmek insan hayatının temel amaçlarından biri olması gerekiyor” diyen Keser, öğrencilerin çoğunluktan farklı alanlarda uzmanlaşmasının önemini vurguladı.

İkinci konuşmacı olan Av. Gökhan Ahi, “Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Hukuku’nun Yeni Konuları” konusunda bilgilerini aktardı. “Online İtibar”dan bahseden Ahi, paylaştığımız ya da hakkımızda çıkan haberlerin sandığımızdan çok daha önemli olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Online itibar dediğimiz şey oldukça önemli bir hal almaya başladı. Paylaştığımız şeyler iş başvurularında veya bir iş görüşmesinde sosyal medya asla unutmayacağı için karşımıza çıkabilir. Şuan gündemde olan ‘Unutulma Hakkı’ bireysel anlamda önemli bir çözüm olabilir ama aynı zamanda fikir ve ifade özgürlüğüne bir darbe olarak da görüşebilir.”

Oturumun son konuşmacısı olan Av. Kürşat Ergün, “Türkiye’de İnternet Hukuku Uygulaması ve Çeşitlilik” hakkında konuştu. Bilişim hukukunun uygulama aşamasındaki sorunlarını ve uygulanış biçimlerinden bahsetti.

Dijital Delillerin Muhafaza Edilmesi Çok Zor

bilisim1

“Türk Hukukunda Bilişim Suçlarıyla Mücadele” konulu ikinci oturumun başkanlığını Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun yaptı. İlk konuşmacı olan İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ve Şube Müdürlüğü’nden Erdal Yazgan, kaybedilen dijital delillerin yarattığı sorunların emniyete nasıl yansıdığından bahsetti. Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ise “Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nin Türk Hukukuna Uyumu” konusunda söz aldı. Av. Sertel Şıracı’nın “Siber Savaş Hukuku” konulu sunumundan sonra Anadolu Adliyesi Bilişim Suçları Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı Uğur Seçgin oturumun son konuşmasını yaptı.

Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Kürşat’ın başkanlık yaptığı “Kişisel Veriler, Özel Hayat ve TİB Uygulamaları” konulu üçüncü oturuma Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci, “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Taslağı”, Av. Oktay Huduti “5651 Sayılı Yasaya Göre TİB Uygulamaları”, Av. Şebnem Ahi “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları” alanında görüşlerini bildirdiler.

“Dijital Oyun Hukuku ve Telif Sorunları” konulu üçüncü oturumunun başkanlığı ise açılış konuşmasını yapan Gemalmaz tarafından yapıldı. Bu oturumun konuşmacıları ise Av. Serhat Koç, Maltepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mete Tevetoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Doğukan Bora Savaş oldu.

Etkinliğin ikinci gününde ise “Arama Motorlarının Hukuki Sorumluluğu”, “İnternette Reklam ve Haksız Rekabet”, “E-Ticaret” ve “Sosyal Medya Hukuku ve Erişim Engellemesi” olmak üzere yine toplam 4 oturum düzenlendi. Her oturum sonunda öğrencilerin sorularına yer verilen sempozyum sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: http://ajansuniversite.istanbul.edu.tr/bilisim-hukuku-sempozyumu-duzenlendi

Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu

İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen ‘Fikri ve Sınaî Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları’ konulu Sempozyum 13-14 Ekim 2014 Pazartesi ve Salı günü İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Sözüer, fakülte ile baro arasındaki iyi ilişkilere ve ortak gerçekleştirilen çalışmalara değindi ve gelecekte de birlikte gerçekleştirilecek yeni projelerin görüşüldüğünü bildirdi. Konuşmasında hukuk eğitimi ve avukatlık mesleğine de değinen sözüer, ülkemizde halen yüzün üzerinde hukuk fakültesi bulunduğunu, bunların yılda binlerce mezun verdiğini, bu gelişme karşısında avukatlık mesleğini güçlendirmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkanı Av. Vehbi Kahveci, hukuk fakültesi işbirliğiyle çok yoğun ve kapsamlı bir fikri haklar Sempozyumu düzenlediklerini, Sempozyumun bant çözümlerinin kitap haline getirileceğini ve bu alanda uğraş verenlerin yararlanmasına sunacaklarını bildirdi. Program katılımcılarının özellikleri ve programın uygulama yöntemleri hakkında da bilgi veren Kahveci, iki gün devam edecek Sempozyumun çok titizlikle hazırlandığını, başta emeği geçenlere, Sempozyumda bildiri sunan değerli bilim insanı ve uzmanlara, Sempozyuma yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Yine açılışta konuşan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, Enstitünün kuruluş, görev ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fikri ve sınaî haklar konusunun Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesinin sayısız aksaklıklara yol açtığını belirten Asan, ciddi bir çalışma yaparak kanun taslağı hazırladıklarını, meslek örgütlerinin görüşlerinin taslağa yansıtıldığını ve taslağın tasarı olarak TBMM’ne sevk edilerek gündeme alındığını ve bu ay için yasalaşmasının beklendiğini anlattı.

fikri2

Açılış konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkanı Av. Vehbi Kahveci yönetti. Bu oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Yenidünya, ‘Marka haklarına tecavüz suçlarında uygulamaya bakış’ konusunu, Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, ‘Markaların korunması hakkında KHK’daki suçların tasnifi ve değerlendirilmesi’ konusunu, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Memiş Selçuk Güney, ‘Marka ihlaliyle ilgili Yargıtay 7. Dairesi Uygulamaları’ konusunu ele aldı.

fikrim

İkinci oturumu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz yönetti. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan, ‘Yeni Türk Ticaret Kanununda yeni haksız rekabet halleri’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, ‘Haksız rekabet hukukunda emek ilkesi ve etkileri’, Sektör temsilcisi Ejder Altıparmak, ‘Sektörel olarak haksız rekabet problemi’ konulu sunum yaptı.

Sempozyumun üçüncü oturumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Öğüz yönetti. Bu oturumda, Beykent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir Şakrak, ‘Marka değerlemesi ve işletme ekonomisi boyutları’,  İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi Hâkimi Uğur Çolak, ‘Marka ihlali yargılamasında yoksun kalınan kârın tespiti’, MSG Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Talu, ‘Meslek birliklerinin değerleme uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar’ konusu üzerinde durdu.

Günün son oturumunu Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Ulusan yönetti. Bu oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Yasaman, ‘Markanın kullanılmaması sebebiyle hükümsüzlüğüne ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı’, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. H. Ali Dural, ‘Tanınmış markaların üçüncü kişilerce farklı mal ve hizmetler için tescil engelleri’, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz, ‘Marka Hukukuna İlişkin Örnekler’ konulu bildiri sundu.

Sempozyuma 14 Ekim 2014 Salı günü devam edildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç yönetti. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azra Arkan Serim, ‘Meslek birlikleriyle ilgili güncel hukuki gelişmeler’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı, ‘Fikri hukukta ispat’, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi Hâkimi Habibe Aslan, ‘FSEK’in m. 86/son üzerinde değerlendirmeler’ konusunu ele aldı.

İkinci oturumu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Sözüer yönetti. Bu oturumda, İstanbul Adliyesi Fikri ve Sınaî Haklar Savcısı İsmail Onaran, ‘Fikri ve Sınaî hak ihlallerinde soruşturma usulleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Talas, ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen suçlar’ Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Saruhan Kızılay, ‘Fikri mülkiyet suçlarında kolluk uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri’ konulu sunum yaptı.

Üçüncü oturumu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu yönetti. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksu, ‘İnternetten indirilerek edinilen bilgisayar programları açısından yayma hakkının tükenmesi ve Avrupa Adalet Divanının Usedsoft/Orucle kararı’, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi Hâkimi Şule Binnaz Aydın Yunus, ‘İnternet konusunda yargı uygulamaları’ Şekerbank Baş Hukuk Müşaviri Av. Dr. Sefer Oğuz ‘Eserlerin teknolojik korunmasını güçlendiren hukuki düzenlemelerin değerlendirilmesi’ konulu bildiri sundu.

Sempozyumun son oturumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azra Arkan Serim yönetti. Bu oturumda, TPE Kurucu Başkanı-PEM Başkanı Uğur Yalçıner ‘TPE’nin marka tescilinde mutlak ret nedenleri uygulamalarının geçmişi, bugünü, yarını’, TPE Marka Uzmanı, Üyesi Dr. İsmail Fidan ‘TPE Marka inceleme kılavuzu’, Gün Hukuk Bürosundan Av. Mehmet Gün, ‘Avrupa Patent Sözleşmesinin Uygulaması’ konulu bildiri sundu.

Oturumların tamamlanması üzerine Sempozyum Raportörleri İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Genel Sekreteri Av. Burcu Aslan ve Yürütme Kurulu Üyesi Av. Pınar Sür Sempozyumda ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Sempozyum oturumlarının sonunda soru-cevap uygulaması yapıldı. Bu arada Sempozyum konuşmacılarına birer Teşekkür Belgesi verildi.

* Sempozyum Programı

Kaynak: http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=9683

* Sempozyum Tebliğleri

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sempozyumu

SEMPOZYUM TEBLİĞİ: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suçlar ve Kabahatler Hakkındaki Yenilikleri

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUM PROGRAMI

2 Mayıs 2013
Borsa İstanbul AŞ Konferans Salonu, İstinye

PROGRAM
08.30-08.45 KAYIT

08.45-09.30 AÇILIŞ VE ANA TEMA KONUŞMALARI

 • Av. Fikret DURAN-Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU -Doğuş Üniversitesi Rektör Vekili
 • Dr. M. İbrahim TURHAN-Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Vahdettin ERTAŞ – Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 • Ali BABACAN – Başbakan Yardımcısı

09.30-10.30: I. OTURUM ŞİRKET FİNANSMANI VE SERMAYE PİYASASI KANUNU

 • Moderatör: Gökay OTYAM – NTV Ekonomi Müdürü
 • Temel KOTİL – Türk Hava Yolları Genel Müdürü
 • Kenan YAVUZ-Socar Türkiye Başkanı(CEO)
 • Abdullah Orkun KAYA – TTNet Genel Müdürü

10.30-10.45 KAHVE ARASI

10.45-11.15 SERMAYE PİYASASI KANUNU GENEL TAKDİMİ

 • A. Kerem ÖZŞAHİN- SPK Hukuk İşleri Daire Başkanı

11.15-12.30 II. OTURUM HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARI NELER BEKLİYOR?

 • Moderatör: Bircan AKPINAR – SPK Başkan Yardımcısı
 • Dr. Harun KILIÇ – KILIÇ & Partners Ortak Avukatlık Bürosu
 • Prof. Dr. Tekin MEMİŞ – Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Ümit İhsan YAYLA – Merkezi Kayıt Kuruluşu Eski Genel Müdür Yrd.

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.30 III. OTURUM PİYASALAR VE AKTÖRLER YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA HAZIR MI?

 • Moderatör: Cihat ZAFER-Müsiad Kurumsal İletişim Direktörü
 • Reşat KARABIYIK – Bizim Menkul Değerler A.ŞGenel Md.
 • Dr. Engin KURUN – Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/TKYD Genel Sekreteri
 • Av. Burak K. TANRISEVER- Boğaziçi Avukatlar Derneği/Tanrısever&Mersinoğlu Hukuk B.

15.30-15.45 KAHVE ARASI

15.45-17.00 IV. OTURUM SERMAYE PİYASALARINDA HUKUKA AYKIRILIKLAR, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR 

 • Moderatör: İbrahim PEKER – SPK Başkan Yardımcısı
 • Av. Mehmet GÜN-Gün Hukuk Bürosu
 • Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kürşat YILMAZ – SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı

17.00-17.30 GÜNÜN ÖZETİ-KAPANIŞ KONUŞMASI

 • Dr. Nusret ÇETİN-Sermaye Piyasası Kurulu

15.45-17.00 SERTİFİKALARIN VERİLMESİ-KAPANIŞ