Kategori arşivi: Genel

Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı Sempozyumu

İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu ile Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı” Sempozyumu, 21.10.2017 Cumartesi günü Doğuş Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide ZAFER, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan KILIÇ ve İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. S. Emre ÇOTUKSÖKEN’in açılış konuşmalarından sonra İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Bşk. Yrd. Av. Ece ILDIR’ın başkanlığında “Yeni Yasal Değişiklikler ve İçtihadi Gelişmeler Çerçevesinde Bankacılık Zimmeti Suçu” başlıklı birinci oturuma geçildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU, basit bankacılık zimmeti suçunun unsurları açısından sorunlu noktalara değindi. 4603 sayılı Kanun sonrasında kamu bankalarında çalışanların da bankacılık zimmeti suçunun faili olabileceklerine dikkate çeken AYTEKİN İNCEOĞLU, bu suçun ayrıca düzenlenmesinin gerekliliğinin tartışılabileceğine dikkat çekti. Aynı oturumda konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN ise, kredi tahsisi yoluyla bankacılık zimmetinin işlenebilirliğini, kredinin zaman, güven, risk (teminat) ve gelir unsurları çerçevesinde değerlendirerek, baştan itibaren kredinin geri dönmeyeceğine yönelik bir kastın bulunması gerektiğini vurguladı. Oturumun son konuşmacısı Av. Dr. Davut GÜRSES, bankacılık zimmeti suçuna dair Yargıtay kararlarını ele alarak hileli davranışlarla işlenen nitelikli zimmete dair içtihatları eleştirdi.


Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. S. Emre ÇOTUKSÖKEN’in başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide ZAFER, genel olarak dolandırıcılık suçunun unsurlarını ve suçun, tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla işlenmesi şeklindeki nitelikli halini değerlendirdi. Prof. ZAFER, söz konusu nitelikli halin çoğunlukla belgede sahtecilik yapılarak gerçekleştirildiğine ve bu konudaki özel gerçek içtima hükmüne dikkat çekti. Aynı oturumda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Av. Hazal ALGAN, Yargıtay’ın kredi dolandırıcılığı suçunun, özellikle banka veya kredi kartında sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartıyla yarar sağlama suçlarından ayrıldığı noktalara dair kararlarına değindi.

https://www.youtube.com/watch?v=FZotUt0QhUs

Ceza muhakemesi açısından bankacılık zimmetinin tartışıldığı ve İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu G. Sekreteri Av. Ayça AKTOLGA ÖZTÜRK’ün başkanlık yaptığı son oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ bankacılık zimmeti suçu açısından, özellikle yakalama, arama ve elkoyma koruma tedbirlerinin gösterdiği özelliklere değindi. Oturumun devamında Av. Dr. Erkan SARITAŞ, bankacılık zimmeti suçunda özel soruşturma ve kovuşturma usulü ile hükümlerin infazını ele aldığı konuşmasında, zararın ödenmemesi halinde koşullu salıverilmenin uygulanmayacağına dair hükmü eleştirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=UdWF2DMANg8

Sempozyum oturumları, soru-cevap ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

<< Sempozyum afişi için tıklayınız >>

Kaynak: http://www.cezahukuku.org/Haberler.asp?haber=devam&id=21

http://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=12849

 

 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

 İstanbul, 04 – 05 Haziran 2016

5 Haziran 2016 – Pazar                                                                                                  

09.30     Beşinci Oturum: Tutma Nedenleri ve Suçlama Hakkında Bilgilendirilme Hakkı ve Özgürlükten Yoksun Bırakılmaya Karşı Başvurma Hakkı Bağlamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi

“Dosyaya/Delillere Erişimin Kısıtlanmasının -İsnat Edilen Suç Hakkında Bilgilendirilme Hakkı ve Özgürlükten Yoksun Bırakılmaya Karşı Başvurma Hakkı Bağlamında-  Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesine Etkileri, Bu Kısıtlamanın Anılan Hak ve İlkeyi İhlal Edip Etmediğinin Belirlenmesinde Uygulanacak Kriterlerin Neler Olduğu, Bu Bağlamda Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelere Erişimin Kısıtlanmasının Koşullarının Nasıl Değerlendirilmesi Gerektiği”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

09.35     Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihadının Sunumu

Akif Yıldırım, Raportör, Anayasa Mahkemesi

09.45     Anayasa Mahkemesi İçtihadının AİHM İçtihadıyla veya Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Manuel Cancio, Autonomous Üniversitesi, İspanya

10.00     Anayasa Mahkemesi İçtihadının AİHM İçtihadıyla veya Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Pınar Ölçer, Leiden Üniversitesi, Hollanda

10.15     Anayasa Mahkemesi İçtihadının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.30     Soru-Cevap/Serbest Tartışma

10.55     Ara

<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

<< Programın tamamı >>

Proje hakkında bilgi için: http://www.coe.int/tr/web/ankara/joint-project-on-supporting-the-individual-application-to-the-constitutional-court-in-turkey

11. Ceza Hukuku Günleri

1-3 Haziran 2016, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

1. OTURUM / 1. SITZUNG / 1st SESSION

11:00 – 12:30

Tanzimat’tan Günümüze Anayasal Gelişmelerde Temel Hakları Sınırlayan Ceza Muhakemesine İlişkin Düzenlemeler

Zwangsmaßnahmen und Verfassungsrecht von den Tanzimat bis heute

Protection Measures in Constitutional Developments from Tanzimat until Today

Yönetici / Sitzungsleitung / Moderator: Prof. Dr. Ali Rıza Çınar

Konuşmacılar / Referenten / Speakers:

Prof. Dr. Fethi Gedikli

Prof. Dr. Mahmut Koca

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun

Yrd. Doç. Dr. Saadet Yüksel

<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

<< Kongre Programı >>

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Programı 16.10.2015 Cuma günü İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.sdursun-festival2

Programın “Ceza Adalet Sisteminde Ayr/mc/l/k” konulu bölümünün Türkiye’de Özel Yetkili Mahkemeler “Ötekilere” Nasıl Baktı başlıklı 1. panelinin açılış sunumunu, Prof. Dr. Adem SÖZÜER’in başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN yaptı.

sdursun-festival1<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un “Özel Görevli Mahkemelerin Tarihi Gelişimi” başlıklı sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

Akademik Programın tamamı: http://www.icapff.com/tr/akademik-program

Ayrıca bkz:

http://www.istanbul.edu.tr/?p=49672

http://ajansuniversite.istanbul.edu.tr/5-suc-ve-ceza-film-festivali-basladi

İletişimin Denetlenmesi Kolokyumu

İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Adli ve Önleme Amaçlı Denetlenmesi” konulu toplantı 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 9.30’da İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan, haberleşme ve özel hayatın gizliliğinin evrensel hukuk tarafından korunan en temel insan hakkı olduğunu söyledi. Demokratik bir hukuk devletinde temel bir hak olan haberleşmenin gizliliğinin ancak ve ancak yargı kararıyla sınırlandırılabileceğini belirten Turan şöyle konuştu:

“Bu istisnai durumun genelleştirilmemesi ancak anayasada ve kanunlarda belirtilen çok özel şartlarda ve yine kanunlarda gösterilen prosedürlere uyularak yapılması gerekir. Zira çağdaş ceza yargılaması ilkelerine göre soruşturmacı delilerden yola çıkarak sanığa ulaşmalıdır. Önce varsayımlarla şüpheliyi belirleyip sonra onun hakkında delil toplanması ve o kişinin sanık yapılması son dönemlerde sıkça gördüğümüz ancak kabul edilebilecek bir durum olmadığını biliyoruz. Delilden sanığa ulaşmanın, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütmenin günümüzde en işlevsel yöntemlerinden biri de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesidir”.

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Sözüer, savunma sorunlarının çözümünde avukatlık mesleğinin güçlü olmasının en temel meselelerden biri olduğunu söyledi. Sözüer, hakların ihlal edildiği her ortamda güçlü savunmaya ihtiyaç bulunduğunu bunu 1 Mayıs olaylarında bir kez daha görüldüğünü bildirdi. 2004 yılında hukuk reformu çalışmaları sırasında kolluğun adliye bürokrasisinin insafına terk edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydeden Âdem Sözüer, ancak iletişimin denetlenmesinde ve diğer bütün reformlarda bu uyarıların dikkate alınmadığın belirtti. AB’ye uyum sürecinde Türkiye’nin yaptığı reformlarla bazı alanlarda büyük ilerlemeler sağlandığını belirten Sözüer, “Ancak, bunun daha da gelişmesi beklenirken Özel Yetkili Mahkemeler serileri başladı ve bu mahkemelerin uygulamaları gelişmeleri tam tersine çevirmiştir” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra sunumlara geçildi. Konuşmacılar ve sunum konuları şöyle:

Prof. Dr. Mahmut Koca: “Ceza Muhakemesi Kanunumuzda Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Hükümlerinin İhdasına Etkili Olan Genel Düşünce Yapısı ve Bu Çerçevede Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi”.

Yrd. Doç. Dr. Serdar Talas: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Dinlenmesinden Elde Edilen Delillerin Ceza Soruşturmasında ve Kovuşturmasında kullanılması”.

Prof. Dr. Hamide Zafer: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Şekil Koşulları Çerçevesinde ‘kod adıyla dinleme’, ‘müdafi’ ve ‘tanıklıktan çekinebilecek kimseler’ Arasındaki İletişimin Denetlenmesi”

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinde Katalog Suç Kavramının Önemi ve Bu Kapsamda Yargıtay’ın ‘Birbirine Dönüşebilen Suçlar’ Uygulamasının Değerlendirilmesi”

Av. Prof. Dr. Ersan ŞEN, “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinden Elde Edilen Verilerin İspat Değerine İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi”

Av. Naim KARAKAYA: “Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü Çerçevesinde ‘Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinden Elde Edilen Verilerin Hukuka Aykırılığı İddiasının Tartışılması Anı’ Meselesi

Av. Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinde Elde Edilen Delillerin Değeri ve Bu Bağlamda Suçlara İlişkin Delillerin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi”.

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun: “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Hükümlerindeki Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi”.

iletisim1

 

 

 

 

 

iletisim2

 

 

 

 

 

iletisim3

 

 

 

 

 

Sunumların tartışılmasından sonra yapılan genel değerlendirmeyle toplantı sona erdi.

Kaynak: http://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=10404

Kolokyum Programı: http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/newss/KOLOKYUM.pdf

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sempozyumu

SEMPOZYUM TEBLİĞİ: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suçlar ve Kabahatler Hakkındaki Yenilikleri

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUM PROGRAMI

2 Mayıs 2013
Borsa İstanbul AŞ Konferans Salonu, İstinye

PROGRAM
08.30-08.45 KAYIT

08.45-09.30 AÇILIŞ VE ANA TEMA KONUŞMALARI

 • Av. Fikret DURAN-Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU -Doğuş Üniversitesi Rektör Vekili
 • Dr. M. İbrahim TURHAN-Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Vahdettin ERTAŞ – Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 • Ali BABACAN – Başbakan Yardımcısı

09.30-10.30: I. OTURUM ŞİRKET FİNANSMANI VE SERMAYE PİYASASI KANUNU

 • Moderatör: Gökay OTYAM – NTV Ekonomi Müdürü
 • Temel KOTİL – Türk Hava Yolları Genel Müdürü
 • Kenan YAVUZ-Socar Türkiye Başkanı(CEO)
 • Abdullah Orkun KAYA – TTNet Genel Müdürü

10.30-10.45 KAHVE ARASI

10.45-11.15 SERMAYE PİYASASI KANUNU GENEL TAKDİMİ

 • A. Kerem ÖZŞAHİN- SPK Hukuk İşleri Daire Başkanı

11.15-12.30 II. OTURUM HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARI NELER BEKLİYOR?

 • Moderatör: Bircan AKPINAR – SPK Başkan Yardımcısı
 • Dr. Harun KILIÇ – KILIÇ & Partners Ortak Avukatlık Bürosu
 • Prof. Dr. Tekin MEMİŞ – Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Ümit İhsan YAYLA – Merkezi Kayıt Kuruluşu Eski Genel Müdür Yrd.

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.30 III. OTURUM PİYASALAR VE AKTÖRLER YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA HAZIR MI?

 • Moderatör: Cihat ZAFER-Müsiad Kurumsal İletişim Direktörü
 • Reşat KARABIYIK – Bizim Menkul Değerler A.ŞGenel Md.
 • Dr. Engin KURUN – Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/TKYD Genel Sekreteri
 • Av. Burak K. TANRISEVER- Boğaziçi Avukatlar Derneği/Tanrısever&Mersinoğlu Hukuk B.

15.30-15.45 KAHVE ARASI

15.45-17.00 IV. OTURUM SERMAYE PİYASALARINDA HUKUKA AYKIRILIKLAR, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR 

 • Moderatör: İbrahim PEKER – SPK Başkan Yardımcısı
 • Av. Mehmet GÜN-Gün Hukuk Bürosu
 • Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kürşat YILMAZ – SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı

17.00-17.30 GÜNÜN ÖZETİ-KAPANIŞ KONUŞMASI

 • Dr. Nusret ÇETİN-Sermaye Piyasası Kurulu

15.45-17.00 SERTİFİKALARIN VERİLMESİ-KAPANIŞ