11. Ceza Hukuku Günleri

1-3 Haziran 2016, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

1. OTURUM / 1. SITZUNG / 1st SESSION

11:00 – 12:30

Tanzimat’tan Günümüze Anayasal Gelişmelerde Temel Hakları Sınırlayan Ceza Muhakemesine İlişkin Düzenlemeler

Zwangsmaßnahmen und Verfassungsrecht von den Tanzimat bis heute

Protection Measures in Constitutional Developments from Tanzimat until Today

Yönetici / Sitzungsleitung / Moderator: Prof. Dr. Ali Rıza Çınar

Konuşmacılar / Referenten / Speakers:

Prof. Dr. Fethi Gedikli

Prof. Dr. Mahmut Koca

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun

Yrd. Doç. Dr. Saadet Yüksel

<< Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN’un sunumunun görsel metni için tıklayınız >>

<< Kongre Programı >>