Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu

İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen ‘Fikri ve Sınaî Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları’ konulu Sempozyum 13-14 Ekim 2014 Pazartesi ve Salı günü İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Sözüer, fakülte ile baro arasındaki iyi ilişkilere ve ortak gerçekleştirilen çalışmalara değindi ve gelecekte de birlikte gerçekleştirilecek yeni projelerin görüşüldüğünü bildirdi. Konuşmasında hukuk eğitimi ve avukatlık mesleğine de değinen sözüer, ülkemizde halen yüzün üzerinde hukuk fakültesi bulunduğunu, bunların yılda binlerce mezun verdiğini, bu gelişme karşısında avukatlık mesleğini güçlendirmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkanı Av. Vehbi Kahveci, hukuk fakültesi işbirliğiyle çok yoğun ve kapsamlı bir fikri haklar Sempozyumu düzenlediklerini, Sempozyumun bant çözümlerinin kitap haline getirileceğini ve bu alanda uğraş verenlerin yararlanmasına sunacaklarını bildirdi. Program katılımcılarının özellikleri ve programın uygulama yöntemleri hakkında da bilgi veren Kahveci, iki gün devam edecek Sempozyumun çok titizlikle hazırlandığını, başta emeği geçenlere, Sempozyumda bildiri sunan değerli bilim insanı ve uzmanlara, Sempozyuma yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Yine açılışta konuşan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, Enstitünün kuruluş, görev ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fikri ve sınaî haklar konusunun Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesinin sayısız aksaklıklara yol açtığını belirten Asan, ciddi bir çalışma yaparak kanun taslağı hazırladıklarını, meslek örgütlerinin görüşlerinin taslağa yansıtıldığını ve taslağın tasarı olarak TBMM’ne sevk edilerek gündeme alındığını ve bu ay için yasalaşmasının beklendiğini anlattı.

fikri2

Açılış konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkanı Av. Vehbi Kahveci yönetti. Bu oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Yenidünya, ‘Marka haklarına tecavüz suçlarında uygulamaya bakış’ konusunu, Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, ‘Markaların korunması hakkında KHK’daki suçların tasnifi ve değerlendirilmesi’ konusunu, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Memiş Selçuk Güney, ‘Marka ihlaliyle ilgili Yargıtay 7. Dairesi Uygulamaları’ konusunu ele aldı.

fikrim

İkinci oturumu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz yönetti. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan, ‘Yeni Türk Ticaret Kanununda yeni haksız rekabet halleri’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, ‘Haksız rekabet hukukunda emek ilkesi ve etkileri’, Sektör temsilcisi Ejder Altıparmak, ‘Sektörel olarak haksız rekabet problemi’ konulu sunum yaptı.

Sempozyumun üçüncü oturumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Öğüz yönetti. Bu oturumda, Beykent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir Şakrak, ‘Marka değerlemesi ve işletme ekonomisi boyutları’,  İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi Hâkimi Uğur Çolak, ‘Marka ihlali yargılamasında yoksun kalınan kârın tespiti’, MSG Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Talu, ‘Meslek birliklerinin değerleme uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar’ konusu üzerinde durdu.

Günün son oturumunu Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Ulusan yönetti. Bu oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Yasaman, ‘Markanın kullanılmaması sebebiyle hükümsüzlüğüne ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı’, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. H. Ali Dural, ‘Tanınmış markaların üçüncü kişilerce farklı mal ve hizmetler için tescil engelleri’, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz, ‘Marka Hukukuna İlişkin Örnekler’ konulu bildiri sundu.

Sempozyuma 14 Ekim 2014 Salı günü devam edildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç yönetti. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azra Arkan Serim, ‘Meslek birlikleriyle ilgili güncel hukuki gelişmeler’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı, ‘Fikri hukukta ispat’, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi Hâkimi Habibe Aslan, ‘FSEK’in m. 86/son üzerinde değerlendirmeler’ konusunu ele aldı.

İkinci oturumu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Sözüer yönetti. Bu oturumda, İstanbul Adliyesi Fikri ve Sınaî Haklar Savcısı İsmail Onaran, ‘Fikri ve Sınaî hak ihlallerinde soruşturma usulleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Talas, ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen suçlar’ Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Saruhan Kızılay, ‘Fikri mülkiyet suçlarında kolluk uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri’ konulu sunum yaptı.

Üçüncü oturumu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu yönetti. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksu, ‘İnternetten indirilerek edinilen bilgisayar programları açısından yayma hakkının tükenmesi ve Avrupa Adalet Divanının Usedsoft/Orucle kararı’, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi Hâkimi Şule Binnaz Aydın Yunus, ‘İnternet konusunda yargı uygulamaları’ Şekerbank Baş Hukuk Müşaviri Av. Dr. Sefer Oğuz ‘Eserlerin teknolojik korunmasını güçlendiren hukuki düzenlemelerin değerlendirilmesi’ konulu bildiri sundu.

Sempozyumun son oturumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azra Arkan Serim yönetti. Bu oturumda, TPE Kurucu Başkanı-PEM Başkanı Uğur Yalçıner ‘TPE’nin marka tescilinde mutlak ret nedenleri uygulamalarının geçmişi, bugünü, yarını’, TPE Marka Uzmanı, Üyesi Dr. İsmail Fidan ‘TPE Marka inceleme kılavuzu’, Gün Hukuk Bürosundan Av. Mehmet Gün, ‘Avrupa Patent Sözleşmesinin Uygulaması’ konulu bildiri sundu.

Oturumların tamamlanması üzerine Sempozyum Raportörleri İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Genel Sekreteri Av. Burcu Aslan ve Yürütme Kurulu Üyesi Av. Pınar Sür Sempozyumda ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Sempozyum oturumlarının sonunda soru-cevap uygulaması yapıldı. Bu arada Sempozyum konuşmacılarına birer Teşekkür Belgesi verildi.

* Sempozyum Programı

Kaynak: http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=9683

* Sempozyum Tebliğleri

Bu yazı Etkinlikler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.